• رنگ
  • آبی
    بنفش
    شکلاتی
  • سایز
  • زخامت 3 میلی متر
    عرض 3 متر